fbpx
scfavicon2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dátum prijatia: 2023-02-21

 

Správca údajov

Názov: Smartmix Trade, s.r.o.
Sídlo: 94501 Komárno Špitálska 2819/6
ICO: 46388265
IC DPH: SK2023362242
DIC: 2023362242
E-mail: [email protected]
Webová stránka: http://smartcard.sk

 

Hosting

Názov: Nethely Kft.
Adresa: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
E-mail: [email protected]
Telefónne číslo: +36 1 445 20 40

 

Opis spracovania údajov počas prevádzky internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len nariadenie, GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 (ďalej len Infotv.).

 

Informácie o používaní súborov cookie Čo je to súbor cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookie. Súbor cookie je súbor informácií pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý naša webová stránka odosiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromažďovať niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nemožno ich použiť na identifikáciu konkrétneho používateľa, ale niektoré obsahujú jedinečný identifikátor – tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel – ktorý sa ukladá vo vašom zariadení, a umožňuje nám tak vašu identifikáciu.

Právne pozadie a právny základ pre súbory cookie:

Právnym základom spracovania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných na webovej stránke:

Súbory cookie relácie: tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby, ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť schválenia obsahu vhodného pre vekovú skupinu používateľov a skutočnosť, že subjekt údajov má viac ako 18 rokov, a trvajú až do zatvorenia prehliadača.

Súbory cookie odkazov: zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť je do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie naposledy zobrazeného produktu: zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná zobrazená kategória cookie: Zaznamenáva poslednú zobrazenú kategóriu. Posledný raz bola kategória skontrolovaná.

Súbor cookie Odporúčané produkty: zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť vo funkcii “odporučiť priateľovi”. 60 dní životnosti.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: rozpozná zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepne ho na plné zobrazenie na mobile. Doživotnosť 365 dní.

Súbor cookie na prijatie: akceptuje vyhlásenie o uložení súboru cookie v okne s upozornením pri návšteve stránky. Doživotnosť 365 dní.

Súbor cookie košíka: zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Súbor cookie: súbor cookie, ktorý ukladá súbory cookie. 365 dní životnosti.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: zaznamenáva podmienky, za ktorých sa inteligentné ponuky zobrazujú (napr. či návštevník už bol na stránke predtým, či urobil objednávku).

Exit #2 cookie: možnosť #2 ukončí návštevníka po 90 dňoch. Doživotnosť 90 dní.

Backend ID cookie: ID backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Životnosť súboru cookie je do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie relácie: tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a trvajú do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Tieto súbory cookie zaznamenávajú skutočnosť schválenia obsahu vhodného pre vekovú skupinu používateľov a skutočnosť, že subjekt údajov má viac ako 18 rokov, a trvajú až do zatvorenia prehliadača.

Súbory cookie odkazov: zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť je do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie naposledy zobrazeného produktu: zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná zobrazená kategória cookie: Zaznamenáva poslednú zobrazenú kategóriu. Posledný raz bola kategória skontrolovaná.

Súbor cookie Odporúčané produkty: zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť vo funkcii “odporučiť priateľovi”. 60 dní životnosti.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: rozpozná zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepne ho na plné zobrazenie na mobile. Doživotnosť 365 dní.

Súbor cookie na prijatie: akceptuje vyhlásenie o uložení súboru cookie v okne s upozornením pri návšteve stránky. Doživotnosť 365 dní.

Súbor cookie košíka: zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Súbor cookie: súbor cookie, ktorý ukladá súbory cookie. 365 dní životnosti.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: zaznamenáva podmienky, za ktorých sa inteligentné ponuky zobrazujú (napr. či návštevník už bol na stránke predtým, či urobil objednávku).

Exit #2 cookie: možnosť #2 ukončí návštevníka po 90 dňoch. Doživotnosť 90 dní.

Backend ID cookie: ID backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Životnosť súboru cookie je do zatvorenia prehliadača.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie vám nebudú k dispozícii. Viac informácií o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11.

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- počítač

– Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

– Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac – Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

– Chrome – Chrome Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Údaje spracúvané na účely uzatvárania a plnenia zmlúv

Na účely uzatvárania zmlúv a plnenia môže byť vykonaných niekoľko spracovateľských operácií. Upozorňujeme, že spracovanie údajov v súvislosti s vybavovaním sťažností a správou záruk sa uskutoční len vtedy, ak uplatníte jedno z týchto práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste len návštevníkom internetového obchodu, spracovanie na marketingové účely sa na vás môže vzťahovať, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní na účely uzatvárania zmlúv a plnenia:

Vystavenie faktúry

Spracovanie sa vykonáva s cieľom vystaviť faktúru v súlade so zákonom a splniť povinnosť viesť účtovnú evidenciu. Podľa článku 169 ods. 1 až 2 zákona o štatúte obchodného zákonníka musia spoločnosti uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo a nepriamo potvrdzujú účtovné výkazy.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania

Vystavené faktúry sa musia uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry podľa § 169 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte.

Právny základ spracovania

Podľa článku 159 ods. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov podľa článku 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia údajov týkajúcich sa prepravy tovaru

Adresátom je GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa adresáta: [email protected]

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kuriérska služba bude pomáhať pri doručení objednaného tovaru na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Kuriérska služba spracuje prijaté osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na jej webovej stránke.

Spracovanie iných údajov

Ak má správca údajov v úmysle vykonávať ďalšie spracúvanie, poskytne vopred informácie o podstatných okolnostiach spracúvania (právny základ a právny dôvod spracúvania, účel spracúvania, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania).

príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na účely uchovávania Identifikácia spracovateľa údajov:

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Sídlo:

Webová stránka:

Spracovateľ údajov uchováva osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov má zmluvu s prevádzkovateľom údajov.

Činnosti spracovania údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém: Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej poštový systém:

Spracovateľ údajov prispieva k zasielaniu informačných bulletinov na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie informačného bulletinu.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou systému CRM

Názov spracovateľa údajov.

Sídlo spracovateľa údajov je na adrese 1115 Budapest, Halmi u. 29:

E-mailová adresa spracovateľa údajov: [email protected]

Webové sídlo spracovateľa údajov: nethely.hu

Spracovateľ údajov prispieva k registrácii objednávok na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Spracovateľ údajov pritom spracúva meno, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávky dotknutej osoby v rámci premlčacej lehoty podľa občianskeho práva.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním

Počas obdobia spracovania máte podľa nariadenia tieto práva:

– právo odvolať súhlas

– právo na odvolanie súhlasu – právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcim sa spracovania

– obmedzenie spracovania,

– právo na prístup k spracovaniu údajov, – právo na opravu osobných údajov

– právo vzniesť námietku

– právo na prenosnosť.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, bude to zahŕňať vašu identifikáciu a potrebnú komunikáciu s vami zo strany prevádzkovateľa údajov. Na tento účel si identifikácia bude vyžadovať poskytnutie osobných údajov (identifikácia však môže byť založená len na údajoch, ktoré o vás Prevádzkovateľ už má) a vaše sťažnosti na spracovanie budú k dispozícii na e-mailovom účte Prevádzkovateľa po dobu uvedenú v tomto oznámení v súvislosti so sťažnosťami. Ak ste boli naším zákazníkom a chcete byť identifikovaný na účely vybavovania reklamácií alebo vybavovania záruk, uveďte aj svoje ID objednávky na účely identifikácie. Môžeme to použiť na vašu identifikáciu ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov a v takom prípade budú údaje z našich systémov vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade neuhradenej objednávky môže mať odstúpenie od zmluvy za následok nemožnosť doručiť vám tovar. Okrem toho, ak už bol nákup uskutočnený, podľa účtovných predpisov nemusíme mať možnosť vymazať fakturačné údaje z našich systémov, a ak máte voči nám dlh, môžeme vaše údaje spracúvať v prípade odvolania súhlasu na základe oprávneného záujmu na vymáhaní dlhu.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa spätnú väzbu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa spracúvajú, máte právo na:

– mať prístup k spracúvaným osobným údajom a

– aby vám správca poskytol tieto informácie:

– účely spracovania;

– kategórie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a

– informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytol alebo poskytne osobné údaje;

– predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;

– vaše právo požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak je spracúvanie založené na oprávnených záujmoch, namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov;

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

– ak údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;

– skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa takýto postup používa) vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch jasné informácie o použitej logike a o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

Účelom uplatnenia tohto práva môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania a prevádzkovateľ údajov môže za poskytnutie informácií účtovať primeraný poplatok výmenou za opakované žiadosti o informácie.

Prístup k osobným údajom zabezpečí prevádzkovateľ tak, že vám po identifikácii zašle e-mailom spracúvané osobné údaje a informácie. Ak ste zaregistrovaní, poskytneme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a overovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, prihlásením sa do svojho konta.

V žiadosti uveďte, či žiadate o prístup k osobným údajom alebo k informáciám o spracovaní údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správca údajov na vašu žiadosť bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na svoju žiadosť dosiahnuť obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

– spochybňujete presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov; ak je možné presnosť údajov zistiť okamžite, obmedzenie sa neuplatňuje;

– spracúvanie je nezákonné, ale vy z akéhokoľvek dôvodu namietate proti vymazaniu údajov (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na účely uplatnenia právneho nároku), a preto nežiadate o vymazanie údajov, ale o obmedzenie ich používania;

– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré sa spracúvajú, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

– ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, ale správca môže mať oprávnený záujem na spracúvaní; v takom prípade by sa spracúvanie malo obmedziť, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak spracúvanie podlieha obmedzeniu, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou uchovávania, len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitých verejných záujmov Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude o zrušení obmedzenia spracúvania informovať vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na vymazanie – právo byť zabudnutý

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované prevádzkovateľom;

– Odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;

– Namietate proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) pre spracovanie,

– prevádzkovateľ spracúval osobné údaje nezákonne a táto skutočnosť bola zistená na základe sťažnosti,

– osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, z akéhokoľvek zákonného dôvodu a je povinný ich vymazať z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí údaje spracúvali, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo ich kópií.

Vymazanie sa neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

– pre výkon práva na slobodu prejavu a informácií;

– na splnenie povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje (napríklad spracúvanie v súvislosti s fakturáciou, ak sa uchovávanie faktúry vyžaduje zo zákona), alebo na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nevyriešil, alebo v priebehu riešenia sťažnosti spotrebiteľa alebo sťažnosti na spracovanie údajov).

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na takéto účely vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo ak je spracúvanie založené na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu o údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré vám správca sprístupní vo formáte xml, JSON alebo csv, a ak je to technicky možné, požiadať správcu o prenos údajov v tomto formáte inému správcovi.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. V takýchto prípadoch musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoj názor a práva namietať proti rozhodnutiu.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

– nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom;

– je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a ktoré tiež stanovuje primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo

– je založená na vašom výslovnom súhlase.

Registrácia v registri ochrany údajov

Podľa ustanovení zákona o ochrane údajov bol prevádzkovateľ povinný oznámiť určité spracovanie údajov do registra ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť zanikla 25. mája 2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaviedol primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, poskytnutím, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením alebo náhodným poškodením a nedostupnosťou v dôsledku zmien v používaných technológiách.

Správca údajov vynaloží v rámci svojich organizačných a technických možností maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aj jeho sprostredkovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Opravné prostriedky

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ údajov porušil právne ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel žiadosti, môžete iniciovať vyšetrovacie konanie na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií s cieľom zastaviť údajné nezákonné spracúvanie (poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: [email protected], telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Zároveň vás informujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení upravujúcich spracovanie údajov alebo ak prevádzkovateľ nevyhovel niektorej z vašich žiadostí, môžete proti prevádzkovateľovi podať občianskoprávnu žalobu na súde.

Zmena oznámenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel a právny základ spracovania. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny a doplnenia súhlasíte so zmeneným oznámením o ochrane osobných údajov.

Ak má správca údajov v úmysle ďalej spracúvať zhromaždené údaje na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené, bude vás pred takýmto ďalším spracovaním informovať.